Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Praktika fyziky plazmatu 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02PRPL1 Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Jana Brotánková, Vojtěch Svoboda (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem předmětu Praktika fyziky plazmatu je umožnit studentům seznámení se s několika komplexními experimentálními zařízeními (tokamaky GOLEM a

COMPASS, laserové zařízení PALS, experimentální štěpný reaktor VR-1 VRABEC a jiné) a zejména s různými druhy experimentální práce v oblasti

výzkumu termojaderné fúze a fyziky plazmatu. Na několika zvolených experimentálních úlohách si studenti procvičí základní dovednosti nutné

pro práci experimentátora, a sice, příprava na měření, provedení experimentu, analýza a interpretace dat, prezentace výsledků.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Termické plazma: jeho generace, diagnostika a aplikace

2. Řádkovací elektronová mikroskopie a její aplikace při studiu degradačních procesů v materiálech

3. Měření rentgenové a neutronové emise výbojového zdroje DD fúzní reakce s časovým rozlišením na aparatuře Z-pinch FEL ČVUT

4. Analýza základních parametrů plazmatu a provozních parametrů tokamaku GOLEM

5. Měření spekter plazmatu ve viditelné a UV oblasti na tokamaku COMPASS

6. Měření magnetických polí na tokamaku COMPASS

7. Rychlá měření(PALS)

8. Měření parametrů doutnavého výboje pomocí Langmuirovských sond

9. Úvod do detekce neutronů

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu Praktika fyziky plazmatu je umožnit studentům seznámení se s několika komplexními experimentálními zařízeními (tokamaky GOLEM a COMPASS, laserové zařízení PALS, experimentální štěpný reaktor VR-1 VRABEC a jiné) a zejména s různými druhy experimentální práce v oblasti

výzkumu termojaderné fúze a fyziky plazmatu.

Schopnosti:

Na několika zvolených experimentálních úlohách si studenti procvičí základní dovednosti nutné pro práci experimentátora, a sice, příprava na měření, provedení experimentu, analýza a interpretace dat, prezentace výsledků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Wesson, Tokamaks, Clarendon Press 2004, chapters 11-13

Doporučená literatura:

[2] ITER Physics Basis, http://web.gat.com/iter-ga/iter_physics.html

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25045105.html