Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzikální praktikum 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02PRA1 KZ 6 0+4 česky
Přednášející:
Cvičící:
Jaroslav Bielčík (gar.), Elisabeth Andriantsarazo, Alena Bakalová, Michal Broz, Jakub Cimerman, Jaroslav Čeřovský, Michal Farník, Tomáš Herman, Lukáš Holub, David Horák, Katarína Křížková Gajdošová, Robert Líčeník, Radka Sochorová, Jakub Svoboda, Libor Škoda, Miroslav Šos, Josef Uchytil, Jan Vaněk
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikální inženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. V průběhu fyzikálního praktika se studenti naučí přípravě na experimenty (včetně práce s literaturou), provedení vlastního měření (osvojení různých experimentálních postupů a návyků), naučí se vedení záznamů z měření, zpracování výsledků a jejich zhodnocení. Současně si prakticky rozšíří poznatky získané v přednáškách z fyziky.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Cavendishův experiment

2. Pružnost, Hookeův zákon

3. Vzduchová dráha - zákon zachování energie, srážky, impuls síly

4. Měření objemů, měření Poissonovy konstanty

5. Plynový teploměr, skupenské teplo varu vody

6. Povrchové napětí kapalin, vnitřní tření kapalin, vnitřní tření vzduchu

7. Ampérmetr a voltmetr, kompenzátor

8. Sonar

9. Základní experimenty akustiky

10. Harmonické kmity, Pohlovo torzní kyvadlo

11. Dynamika rotačního pohybu, gyroskop

12. Tepelný stroj a tepelná účinnost

Cíle studia:

Znalosti:

Měřící a vyhodnocovací metody, různé experimentální postupy

Schopnosti:

Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Doporučená literatura:

[2] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I, ČVUT Praha 1989

Studijní pomůcky:

laboratoř katedry fyziky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12805.html