Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kvantová mechanika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02KVAN Z,ZK 6 4+2 česky
Přednášející:
Martin Štefaňák (gar.)
Cvičící:
Martin Štefaňák (gar.), Jan Mazáč, Stanislav Skoupý
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška popisuje zrod kvantové mechaniky a popis stavů jedné i více kvantových částic prvky Hilbertova prostoru, jakož i jejich časový vývoj, dále popis pozorovatelných veličin operátoru v Hilbertově prostoru a výpočet jejich spekter.

Požadavky:

Přednáška vyžaduje dobrou znalost hamiltonovské formulace mechaniky, lineární algebry včetně operací v nekonečně rozměrných prostorech, analýzy ve více proměnných a Fourierovy analýzy.

Osnova přednášek:

1. Experimenty vedoucí ke vzniku QM

2. De Broglieova hypotéza, Schroedingerova rovnice

3. Popis stavů v QM

4. Elementy teorie Hilbertových prostorů a operátorů na nich

5. Harmonický oscilátor

6. Kvantování momentu hybnosti

7. Částice v Coulombickém poli

8. Střední hodnoty pozorovatelných a pravděpodobnosti přechodu

9. Časový vývoj stavu

10. Částice v elektromagnetickém poli, spin

11. Poruchové metody výpočtu spekter pozorovatelných

12. Systémy více částic

13. Potenciálový rozptyl, tunelový jev

Osnova cvičení:

Volná částice

Harmonický oscilátor

Coulombický potenciál

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem přednášky je seznámit studenty se základy a matematickými metodami kvantové mechaniky.

Schopnosti:

Aplikovat matematické metody na problémy kvantové mechaniky

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] L. Hlavatý, Slabikář kvantové mechaniky.

www.fjfi.cvut.cz > Katedra fyziky > Studentský servis > Elektronické verze přednášek

Doporučená literatura:

[2] J. Formánek, Úvod do kvantové teorie. Academia, Praha, 1983.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11283105.html