Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Experimentální testy standardního modelu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02ETSM ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Experimentální aparatury pro hluboce nepružný rozptyl leptonů na nukleonech. Stanovení strukturních funkcí nukleonů, prověřování kvantové chromodynamiky, měření vazbové konstanty silných reakcí.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky, detektorů a interakce ionizujícího záření.

Osnova přednášek:

1. Hluboce nepružný rozptyl leptonů na nukleonech.

a) Kinematika, základní vztahy pro účinný průřez.

b) Vliv rozlišení, radiačních ztrát, Fermiho pohybu a systematických chyb na měření účinného průřezu.

c) Měření poměru R.

d) Elektroslabé interference a nábojová asymetrie.

e) Stanovení F2 v experimentech s pevnými terči a na vstřícných svazcích.

2. Určení distribučních funkcí kvarků a gluonů.

a) Metoda momentů.

b) Metoda evolučních rovnic.

3. Fotoprodukce.

a) Účinný průřez interakcí fotonů s terči

b) Přímé procesy a procesy s rozloženým fotonem.

c) Strukturní funkce fotonů.

4. Elektroslabé interference v interakcích elektronů s pozitrony.

a) Předozadní úhlová asymetrie.

b) určení Salam-Weinbergova úhlu .

c) výsledky z experimentů prováděných v DESY.

5. Produkce hadronů a jetů v interakcích leptonů s nukleony.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Metody pro ověřování vlastností vyplývajících ze Standardního modelu částicové fyziky

Schopnosti:

Aplikace výše uvedených metod na konkrétní problémy v kvantové chromodynamice a teorii elektroslabých interakcí

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] R.W.Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag 1897

Doporučená literatura:

[2] D. Green: The Physics of Particle Detectors, Cambridge University Press, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1588606.html