Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kvarky, partony a QCD

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02QCD ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je věnován základům kvark-partonového modelu a jeho zahrnutí do rámce poruchové kvantové chromodynamiky. Důraz je kladen na fenomenologii partonového modelu, jejíž pojmy slouží jako prostředek pro dorozumění mezi experimentátory a teoretiky. Jsou diskutovány rozdíly v kvantování oproti kvantové elektrodynamice. Dále jsou zavedeny pojmy asymptotické volnosti a uvěznění kvarků a jejich souvislost s barevným stupněm volnosti. Značná pozornost je věnována fyzikální interpretaci ultrafialových a infračervených singularit v QCD, které vedou k důležitým pojmům „běžící“ vazbové konstanty a jetů. Je poukázáno na skutečnost, že moderní detektory poskytují přesvědčivé potvrzení interpretace jetů jakožto projevů kvark-gluonové dynamiky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základy grup a algeber

2.Aditivní kvarkový model

3.Základy partonového modelu

4.Partonový model v tvrdých procesech rozptylu

5.Základy poruchové kvantové chromodynamiky

6.Ultrafialová renormalizace - základní myšlenky a metody

7.Hmotové singularity a jety

8.Kvark-partonový model a QCD

9.Obraz interakcí částic v moderních detektorech

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.R. P. Feynman: Photon-hadron interactions

2.K. Huang: Quarks and leptons

3.J. Chýla: Quarks, partons and quantum chromodynamics

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1638706.html