Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyzika v radiační ochraně

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16FRO ZK
Přednášející:
Tomáš Čechák (gar.)
Cvičící:
Tomáš Čechák (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cíle předmětu:

Získat přehled o zdrojích ionizujícího záření, jejich stínění, o interakci ionizujícího záření s látkou a o základech radiační ochrany

Obsahové zaměření:

Zdroje ionizujícího záření s důrazem na zdroje používané v medicínských aplikacích. Interakce ionizujícího záření s látkou. Základy radiační ochrany a návrhy stínění.

Základní témata:

1)Zdroje záření X, brzdné záření, charakteristické záření, tvary spekter záření X, fluorescenční výtěžky, tenké a tlusté terčíky při produkci brzdného záření

2)Synchrotronové záření, Čereňkovovo záření

3)Kruhové urychlovače částic, betatron, cyklotron, mikrotron, synchrotron

4)Lineární urychlovače -lineární urychlovače v radiologické fyzice

5)Radioaktivita, radionuklidové zdroje, radioaktivní přeměny, rozpadová schémata

6)Výroba umělých radioaktivních prvků,

7)Interakce nabitých částic s látkou- elektrony, těžké nabité částice, brzdná schopnost

8)interakce fotonů s látkou, fotoefekt, Comptonův rozptyl, koherentní rozptyl, tvorba páru, fotojaderné reakce,

9)Interakce neutronů s látkou, zeslabení neutronových svazků, absorpce neutronů,

10)Radioterapie s rychlými neutrony, bórová záchytová terapie, neutronová radiografie

11)Fotonové zdroje a zdroje záření X, výpočty stínění, použití vzrůstových faktorů

12)Zdroje nabitých částic ? návrhy stínění, produkce brzdného záření, stínění urychlovačů

13)Neutronové zdroje ? návrhy stínění, promptní záření gama

14)Výpočty dozimetrických veličin pro kontaminované povrchy

15)Radiační ochrana v radiologické fyzice

16)Výpočty dozimetrických veličin v polích záření

Požadavky:

Další požadavky na studenta:

Doplnění základní znalosti z jaderné fyziky a z detektorů ionizujícího záření na úrovni magisterského studia

Osnova přednášek:

Základní témata:

1)Zdroje záření X, brzdné záření, charakteristické záření, tvary spekter záření X, fluorescenční výtěžky, tenké a tlusté terčíky při produkci brzdného záření

2)Synchrotronové záření, Čereňkovovo záření

3)Kruhové urychlovače částic, betatron, cyklotron, mikrotron, synchrotron

4)Lineární urychlovače -lineární urychlovače v radiologické fyzice

5)Radioaktivita, radionuklidové zdroje, radioaktivní přeměny, rozpadová schémata

6)Výroba umělých radioaktivních prvků,

7)Interakce nabitých částic s látkou- elektrony, těžké nabité částice, brzdná schopnost

8)interakce fotonů s látkou, fotoefekt, Comptonův rozptyl, koherentní rozptyl, tvorba páru, fotojaderné reakce,

9)Interakce neutronů s látkou, zeslabení neutronových svazků, absorpce neutronů,

10)Radioterapie s rychlými neutrony, bórová záchytová terapie, neutronová radiografie

11)Fotonové zdroje a zdroje záření X, výpočty stínění, použití vzrůstových faktorů

12)Zdroje nabitých částic ? návrhy stínění, produkce brzdného záření, stínění urychlovačů

13)Neutronové zdroje ? návrhy stínění, promptní záření gama

14)Výpočty dozimetrických veličin pro kontaminované povrchy

15)Radiační ochrana v radiologické fyzice

16)Výpočty dozimetrických veličin v polích záření

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

Získat přehled o zdrojích ionizujícího záření, jejich stínění, o interakci ionizujícího záření s látkou a o základech radiační ochrany

Studijní materiály:

Základní:

1.Martin, J, E.: Physics for Radiation Protection, John Wiley and Sons, 2000

2.Podgorsak, E., B.: Radiation Physics for Medical Physicists, Springer Ver. Berlin, Heidelberg 2006

3.Dorschel, B., Schuricht, V: Steuer, J., The Physics of Radiation Protection, Nuclear Technology Publishing, 1996

4.S. Humphries: Principles of Charge Particle Acceleration, John Wiley and Sons 1999

Doporučená:

1.H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics, Springer Verlag Berlin 1999

2.Sullivan, A., H.: A Guide to radiation and Radioaktivity Levels Near High Energy Particle Accelerators, Nuclear Technology Publishing, 1992

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4579106.html