Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Obecná anatomie a fyziologie člověka 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16OAF1 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Šimon Vaculín (gar.), Alena Doubková (gar.), Zdeňka Polívková
Cvičící:
Šimon Vaculín (gar.), Alena Doubková (gar.), Zdeňka Polívková
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Organizace živých systémů, nebuněčné a buněčné organismy, prokaryotní a eukaryotní buňka. Molekulární a buněčná biologie. Biopolymery. Molekulární genetika. Buněčný cyklus, mitóza, jejich regulace. Obecná anatomie člověka. Základy lékařského názvosloví. Přehled tkání. Skelet. Anatomie svalů obecně. Trávící ústrojí a jeho fyziologie. Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání. Vylučovací a pohlavní ústrojí.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Základy molekulární a buněčné biologie.

2. Základy genetiky.

3. Genotoxikologie.

4. Obecná anatomie. Kosti HK + DK. (anatomie)

5. Páteř, pánev. Klouby HK + DK. (anatomie)

6. Lebka + spojení na páteři. (anatomie)

7. Svaly hlavy, krku, trupu. Svaly HK + DK. (anatomie)

8. Trávicí ústrojí. Dýchací ústrojí. (anatomie)

9. Vylučovací ústrojí. Pohlavní ústrojí. (anatomie)

10. Dýchání. Spirometrie. (fyziologie)

11. GIT. Amylázy, jídelníček. (fyziologie)

12. Obecná a svalová fyziologie. EMG. (fyziologie)

13. Demonstrace na pitevně.

Osnova cvičení:

Kopíruje osnovu přednášek.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost lékařského názvosloví. Základy genetiky. Základy anatomie a fyziologie člověka (opora, pohyb, trávení, dýchání, vylučování rozmnožování).

Schopnosti:

Orientace v oblasti obecné genetiky a genetiky člověka. Orientace v základní lékařské terminologie a stavbě a funkcích člověka (zejména pro potřeby radiologického technika/fyzika).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Doubková A., Linc R., Anatomie pro bakalářský studijní obor - Fyzioterapie, I., II. díl, Praha, Karolinum, 2012

[2] Kolektiv autorů, Úvod do preklinické medicíny, Kachlík D., Anatomie, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2013

Doporučená literatura:

[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996

[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997

[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3183606.html