Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Obecná anatomie a fyziologie člověka 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16OAF1 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Šimon Vaculín (gar.), Zdeňka Polívková, Josef Stingl
Cvičící:
Šimon Vaculín (gar.), Josef Stingl
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Základy lékařského názvosloví. Obecná anatomie. Přehled tkání. Skelet. Anatomie svalů obecně. Trávící ústrojí a jeho fyziologie. Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání. Močové a pohlavní ústrojí a fyziologie ledvin. Srdce a fyziologie srdeční činnosti. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Klasifikace organismů. Podbuněčné a buněčné formy života.

2. Stavba buněk, dělení.

3. Základy obecné genetiky a genetiky člověka.

4. Vztah organismů a prostředí. Úvod do ekologie člověka a vliv faktorů zevního prostředí.

5. Obecná anatomie. Kosti HK + DK

6. Obecná fyziologie. Klouby HK + DK

7. Páteř, pánev. Lebka.

8. Lebka + spojení na páteři.

9. Fyziologie svalové činnosti.

10. Svaly trupu. Svaly HK + DK.

11. GIT I. Fyziologie GIT.

12. Emryologie. Demonstrace pohybového aparátu.

Osnova cvičení:

1. Klasifikace organismů.

2. Ekologie člověka a vliv faktorů zevního prostředí.

3. Obecná anatomie.

4. Obecná fyziologie.

5. Fyziologie svalové činnosti.

6. Demonstrace pohybového aparátu.

7. Dýchání.

8. Spirometrie.

9. Fyziologie srdeční činnosti.

10. Fyziologie krve, srážení krve.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o lékařském názvosloví, obecné anatomii a fyziologii.

Schopnosti:

Orientace v oblasti obecné anatomie a anatomie člověka, schopnost klasifikace orgánů a jejich fyziologie pro potřeby radiologického fyzika.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Doubková A., Linc R., Anatomie pro bakalářský studijní obor - Fyzioterapie, I., II. díl, Praha, Karolinum, 2012

[2] Kolektiv autorů, Úvod do preklinické medicíny, Kachlík D., Anatomie, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2013

Doporučená literatura:

[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996

[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997

[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3183606.html