Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy klinické radiobiologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16ZKRB ZK
Přednášející:
Marie Davídková (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cíle předmětu:

Seznámení s oblastmi radiační biologie relevantními pro klinickou praxi v radioterapii.

Obsahové zaměření:

Semináře týkající se nejdůležitějších biologických a biochemických procesů odezvy tkání a orgánů při radiační terapii nádorů.

Základní témata:

1)Buněčná proliferace, růst nádorů a normálních tkání,

2)Radiační odezva a tolerance normálních tkání, klinické projevy poškození normální tkáně,

3)Vztah poškození DNA a přežití buněk, genetická kontrola buněčné odezvy na ozáření,

4)Vztah dávky a účinku v radioterapii,

5)Modely buněčného přežití, Lineárně-kvadratický model v klinické praxi,

6)Frakcionace ozáření,

7)Radiobiologie nádorů,

8)Kyslíkový efekt a okolí nádorů, radioresistence nádorů způsobená hypoxií,

9)Kombinace chemoterapie a radioterapie,

10)Individualizace terapie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní témata:

1)Buněčná proliferace, růst nádorů a normálních tkání,

2)Radiační odezva a tolerance normálních tkání, klinické projevy poškození normální tkáně,

3)Vztah poškození DNA a přežití buněk, genetická kontrola buněčné odezvy na ozáření,

4)Vztah dávky a účinku v radioterapii,

5)Modely buněčného přežití, Lineárně-kvadratický model v klinické praxi,

6)Frakcionace ozáření,

7)Radiobiologie nádorů,

8)Kyslíkový efekt a okolí nádorů, radioresistence nádorů způsobená hypoxií,

9)Kombinace chemoterapie a radioterapie,

10)Individualizace terapie.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

Seznámení s oblastmi radiační biologie relevantními pro klinickou praxi v radioterapii.

Studijní materiály:

Základní:

1.Steel, G.G.: Basic Clinical Radiobiology, Arnold, London, 2002

2.Hall E.: Radiobiology for the radiologist, NY, 2006

Doporučená:

3.Mozumder, A., Hatano, Y. Charged particle and photon interactions with matter: Chemical, Physicochemical, and Biological Consequences with Applications, Marcel Dekker Inc, 2004

4.Alpen E.L.: Radiation Biophysics, Academic Press, San Diego, 1998

5.Nias A.H.W.: An introduction to radiobiology, Wiley, Chichester, 2000

6.Lehnert, S.: Biomolecular action of ionizing radiation, Taylor&Francis, 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4580306.html