Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Dekompozice databazových systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18DATS KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Jaromír Kukal
Cvičící:
Jaromír Kukal
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Přednášky jsou orientovány na základní pojmy, databázové objekty, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy společně s důrazem na logiku dekompozice a využití databázových operací.

Požadavky:

Nejsou nutné žádné předchozí znalosti databázových systémů.

Osnova přednášek:

1. Smysl a výhody analýzy a dekompozice.

2. Tabulka, normální formy tabulek, entita.

3. Primární a unikátní klíč, indexový soubor a rychlý přístup k datům.

4. Argumenty proti dekompozici a pragmatický přístup.

5. Relace 1:n, 1:1, m:n, integritní omezení: DI, EI, RI.

6. Číselník, spojovací entita, hierarchie entit.

7. Vícenásobné a rekurentní relace.

8. Databázový systém, ER a ERA model.

9. Databázové operace, Coddův model a jeho aktuální modifikace.

10. Role výrazů v databázových systémech.

11. Role nedefinovaných a implicitních hodnot.

12. Role pohledů a procedur.

13. Události a spouštěče.

14. Zahnízděný dotaz nebo spojování datových zdrojů.

Osnova cvičení:

Případové studie dekompozice:

1. Diagnostika a následná dekompozice nestandardních tabulek.

2. Tabulky v 5NF a ERA model.

3. Databáze receptů a rekurzivní recepty.

4. Vícejazyčný slovník a informační systém.

5. Výrobní a prodejní sklad.

6. Principy účetnictví a účetní kniha.

7. Archivace a zpracování experimentálních a průmyslových dat.

8. Struktury grafů, operace a úlohy na grafech.

9. Stromové struktury a organizační schemata.

10. Sémantická síť jako databáze.

11. Datové krychle, hvězdy a vločky.

12. Expertní systémy a logické operátory.

13. Parametrické dotazy pomocí pohledů.

14. Parametrické dotazy pomocí procedur.

Cíle studia:

Znalosti:

Úvod do databázového myšlení prostřednictvím databázové dekompozice a operací nad databázovými objekty. Od základních pojmů se dostaneme k ERA modelu a Coddovým operacím při respektování složitosti reálných aplikací.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice a schopnost řešení reálných úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Pokorný J., Halaška I.: Databázové systémy, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003.

[2] Connolly T., Begg C.: Database Systems, Addison Wesley, 2005.

Doporučená literatura:

[3] Garcia-Molina H., Ullman J.: Database Systems, Prentice Hall, 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24706105.html