Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technologie vysokofrekvenčních optoel. souč.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11TVOS ZK 2 2 česky
Přednášející:
Bruno Sopko (gar.)
Cvičící:
Bruno Sopko (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Popis přednášky: Přednáška uvádí základní seznámení s problematikou mikrovln z hlediska používaných součástek a jejich výroby.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Definice mikrovln,rozdělení jednotlivých pásem.

2. Realizace pasívních součástek

3. Aktívní součástky klasické vakuové, polovodičové mikrovlnné součástky.

4. Technologie výroby mikrovlnných polovodičových součástek.

5. Hrotové diody, Shottkyho diody, lavinové diody a její modifikace, PIN diody.

6. Tunelové diody,varikap, varaktor.

7. Parametrické zesilovače, tranzistory pro mikrovlnná pásma.

8. Monolitické a hybridní integrované obvody.

9. Příklady využití mikrovln.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalost principu technologie vysokofrekvenčních součástek.

Schopnosti:

Schopnost porozumět obecným technologiím výroby optolektronických součástek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. M.Rothbauer:Mikrovlnné polovodičové součástky nové generace,SNTL 1985.

Doporučená literatura:

[2].J.Macháč,J.Míšek:Fotodetektory pro optické sdělovací systémy, ACADEMIA 1989.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11291705.html