Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Laboratorní praxe pro energetiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17LAPE Z 3 0+3 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět dá studentům praktické znalosti z vybraných měření se kterými se mohou setkat v celém oboru energetiky (fosilních paliv, jaderné, obnovitelných zdrojů, elektroenergetiky, apod.) v praktickém provozu i při konstrukci energetických zařízení. Je koncipován jako série laboratorních úloh prováděných na různých pracovištích a vysokých školách. Předmět není pevně rozvrhován, studenti si z aktuálního seznamu nabízených laboratorních úloh a měření vyberou celkový počet v rozsahu 1 vyučovacího týdne (zpravidla 10 cca tříhodinových úloh), tak aby úlohy vhodně zapadaly do jejich předpokládaného profesního rozvoje. Úlohy v průběhu semestru či zkouškového období naměří a vyhodnotí na pracovišti, které úlohu garantuje. Nabízené laboratorní úlohy jsou z institucí: Fakulta strojní ČVUT v Praze (Ústav energetiky), FJFI-ČVUT v Praze (KJR, KDAIZ, KM, KJCH), Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně (Energetický ústav), Fakulta strojní Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, Centrum výzkumu Řež.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: problematika a principy vybraných měření v energetice

Schopnosti: orientace v problematice praktických měření v energetice, schopnost vyhodnocovat data

Studijní materiály:

Podklady k jednotlivým laboratorním úlohám dodávají pracoviště garantující laboratorní měření

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3193206.html