Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Úvod do částicové fyziky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16UCF ZK 2 2+0
Přednášející:
Jan Smolík (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Na dnešních experimentech částicové fyziky pracuje řada specialistů z jiných oborů, dozimetrii nevyjímaje. Cílem této přednášky je poskytnout zájemcům vhled do „tajů“ částicové fyziky a vysvětlit základní terminologii.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní pojmy a veličiny

2. Historický přehled

3. Systematika částic

4. Speciální teorie relativity

5. Kvantový vhled

6. Feymanův diagram

7. Detektory

8. Experimenty

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Cílem přednášky je posluchače provést základy částicové fyziky a seznámit je s fyzikální a technickou problematikou současných experimentů.

Schopnosti:

Základní dovedností s kterou se budeme potýkat je schopnost přemýšlet v rámci relativistického a kvantového obrazu světa.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Josef Žáček, Úvod do fyziky elementárních částic, Karolinum 2005.

[2] Jiří Hořejší, Historie standardního modelu mikrosvěta, www-hep.fzu.cz/Centrum/smodel

Doporučená literatura:

[3] Jiří Chýla, Quarks, partons and Quantum Chromodynamics, Academy press

[4] R.Cahn, G.Goldhaber, The experimental foundations of particle physics, Cambridge University Press, Cambridge 1995.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24894905.html