Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nerovnovážné systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02NSY Z 2 2+0 česky
Přednášející:
Igor Jex (gar.)
Cvičící:
Igor Jex (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Studium nestabilit ve fyzice umožňuje popsat a pochopit jednotícím způsobem bohatou škálů dějů a procesů v živé i neživé přírodě. Cílem přednášky je seznámit jak s matematickým popisem, tak i s jednotlivými procesy samoorganizace v neživé přírodě (laser, Gunnova dioda, chemické procesy, formace nebeských těles) i v biologii a sociologii.

Požadavky:

teoretická fyzika, termodynamika, statistická fyzika

02TEF1, 02TEF2, 02TSFA

Osnova přednášek:

1. Matematický popis nestabilit I

2. Matematický popis nestabilit II

3. Teorie laseru a nestability I

4. Teorie laseru a nestability II

5. Samoorganizace v chemii

6. Morfogeneze

7. Dynamika sociologických systémů

8. Stochastické procesy

9. Nestability v ekonomii I

10. Nestability v ekonomii II

11. Samoorganizace v kosmologii

12. Chaotická dynamika

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Seznámit se se základními pojmy komplexních systémů

Schopnosti:

Analyzovat základní nelineární systémy

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] H. Haken, Synergetics, Springer, Berlin, 1970

Doporučená literatura:

[2] W. Ebeling, R. Feistel, Physik der Selbsorganisierung, Akademie Verlag, Berlin 1986

[3] L . J. Krempaský, Synergetika, Vydavatelstvo SAV, Bratislava 1988

[4] G. Nicolis, C. Nicolis, Foundations of complex systems, World Scientific, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23118105.html