Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Konstrukce polovodičových součástek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11KPS ZK 2 2 česky
Přednášející:
Bruno Sopko (gar.)
Cvičící:
Bruno Sopko (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Přednáška se zabývá metodami úpravy polovodičivého materiálu na přípravu polovodičových součástek.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Růst křemíkových monokrystalů, struktura křemíku.

2. Typy růstových metod, zonální rafinace.

3. Příprava polovodičových destiček.

4. Difúzní procesy, iontová implantace.

5. Růst epitaxních vrstev, určování tloušťky tenkých vrstev.

6. Růst vrstev kysličníku křemičitého a nitridu křemíku.

7. Fotolitografické metody

8. MOS struktury, bipolární a FET transistory.

9. Monolitické integrované obvody, polovodičové paměti.

10. Polovodičové detektory záření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Prohloubení znalostí polovodičových materiálů.

Schopnosti:

Znalost principu konstrukce polovodičových součástek používaných v praktických aplikacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. H. Frank: Fyzika a technika polovodičů, SNTL, Praha, 1990.

Doporučená literatura:

[2]. B. Sapoval, C. Hermann: Physics of semiconductors, Springer - Verlag, Berlin, 2003.

[3]. K. Seeger, Semiconductor physics, Springer - Verlag, Wien, 1973.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11291305.html