Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Funkcionální integrál 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02FCI2 Z 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška je určena především pro ty studenty kteří si přejí prohloubit své znalosti v moderních pasážích kvantové teorie pole a statistické fyziky. Prednášený materiál může také sloužit jako vhodný základ pro další studium, např. v oblasti exaktně řešitelných systémů nebo v teorii pevných látek.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky, kvantové mechaniky a předmětu 02FCI1 - Funkcionální integrál 1

Osnova přednášek:

1. Kvantování kalibračních polí, metoda Fadeeva-Popovova, duchová pole a poruchový počet Greenových funkcí.

2. Kvantová teorie pole při konečné teplotě, aplikace v elektro-slabých interakcích.

3. Spontánní narušení symetrie, Golstoneův teorém a Higgsův mechanizmus.

4. Některé neporuchové metody v kvantové teorii pole, Borelovská resumace, SU(2) instantony, solitony a topologické defekty.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Kvantování systémů metodou funkcionálního integrálu, konstrukce Greenových funkcí a kvantová teorie pole

Schopnosti:

Orientace v metodách řešení polních systémů pomocí funkcionálního integrálu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Blasone, P. Jizba and G. Vitiello, Quantum Field Theory and its Macroscopic Manifestations, Boson Condensation, Ordered Patterns and Topological Defects, (Imperial College Press, London, 2011)

[2] A. Altland and B. Simons, Condensed Matter Field Theory, (Cambridge University Press, Singapore, New York, 2013)

Doporučená literatura:

[3] E. Fradkin, Field Theories of Condensed Matter Physics, (Cambridge University Press, New York, 2013)

[4] H. Kleinert, Particles and Quantum Fields, (World Scientific, London, 2017)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11280905.html