Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyzika tokamaků

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02FT Z,ZK 4 3+1 česky
Přednášející:
David Břeň (gar.), Jan Mlynář
Cvičící:
David Břeň (gar.), Jan Mlynář
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Detailně se seznámit s fyzikou experimentů na tokamacích. Důraz bude kladen na fyzikální souvislosti, na terminologii a fenomenologii oboru tak, aby se absolventům kurzu výrazně usnadnila orientace v oboru a samostatná práce s odbornou literaturou.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

02TEF1,2 Teoretická fyzika 1,2

Osnova přednášek:

1)Cíle a obsah předmětu. Magnetické pole v tokamaku.

2)Rovnováha plazmatu v tokamaku: Odvození Grad-Šafranovovy rovnice

3)Rovnováha plazmatu v tokamaku: Řešení, interpretace

4)Elektrická pole a elektrický proud v tokamaku

5)Vyzařování plazmatu

6)Transport v tokamacích I - Neoklasická difúze

7)Transport v tokamacích II - Empirický přístup

8)Ohřev plazmatu a dodávka paliva

9)Fyzika okraje plazmatu

10)Interakce plazmatu se stěnou

11)Nestability v tokamacích I

12)Nestability v tokamacích II.

13)Stabilita plazmatu, provozní diagramy tokamaku, ITER

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na téma:

1)Magnetické pole v tokamaku. Rovnováha plazmatu v tokamaku: Odvození Grad-Šafranovovy rovnice

2)Rovnováha plazmatu v tokamaku: Řešení, interpretace. Elektrická pole a elektrický proud v tokamaku

3)Vyzařování plazmatu, Transport v tokamacích I - Neoklasická difúze

4)Transport v tokamacích II - Empirický přístup, Ohřev plazmatu a dodávka paliva

5)Fyzika okraje plazmatu, Interakce plazmatu se stěnou

6)Nestability v tokamacích

7)Stabilita plazmatu, provozní diagramy tokamaku, ITER

Cíle studia:

Znalosti:

Detailní seznámení se s fyzikou experimentů na tokamacích

Schopnosti:

Pochopení fyzikálních souvislostí, terminologie a fenomenologie oboru tak, aby se absolventům kurzu výrazně usnadnila orientace v oboru a samostatná práce s odbornou literaturou

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J Wesson, Tokamaks, Clarendon Press 2004, chapters 11-13.

[2] J.P. Freidberg: Ideal Magnetohydrodynamics, Plenum Press, 1987, . C. Stangeby: The Plasma Boundary of Magnetic Fusion Devices, IOP Press, 2000 (úvodní kapitoly).

Doporučená literatura:

[3] ITER Physics Basis, http://web.gat.com/iter-ga/iter_physics.html (chystá se nová verze „Tokamak Physics Basis“)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet148905.html