Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Současné směry v neuronových sítích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D01SSNS ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základy strojového učení a různé typy chyb.

2.Dopředné neuronové sítě (skip connections, residual networks, dropout).

3.Optimalizace neuronových sítí a kontrola jejich kapacity.

4.Konvoluční neuronové sítě.

5.Modelování sekvencí (rekurentní sítě, LSTM a wavenets).

6.Modelování domén se stromovou strukturou (multi-instanční učení).

7.Generativní a pravděpodobnostní modely.

8.Učení bez učitele (shlukování a modelování definiční množiny pravděpodobnostní distribuce).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville: Deep Learning, 2016

•vybráné články k probíranému tématu

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5695306.html