Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02RFTI Z,ZK 3 2+1 česky
Přednášející:
Jesus Guillermo Contreras (gar.)
Cvičící:
Jesus Guillermo Contreras (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška si klade za cíl seznámení studentů se základy fyziky srážek těžkých iontů při velmi vysokých energiích. Studenti se seznámí s mechanizmy produkce částic při srážkách proton-proton a jádro-jádro, s hydrodynamikou vzbuzené jaderné hmoty, s charakteristikami kvark-gluonové plasmy (QGP) a s modelováním QGP v diskrétní kvantová chromodynamika na mříži. Studenti získají přehled o možných signálech nesoucích informaci o QGP fázi a jejich využití při měřeních v současných a připravovaných experimentech fyziky těžkých iontů se zvláštním zřetelem na experiment ALICE budovaný na urychlovači LHC.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky a subatomové fyziky

Osnova přednášek:

1. Přehled problematiky

2. Relativistická kinematika

3. Nukleon-nukleonové srážky

4. Mechanismy produkce částic

5. Tvrdé procesy při nukleon-nukleonových srážkách

6. Kvarky, gluony a kvark-gluonové plasma

7. Jádro-jaderné srážky

8. Signatury kvark-gluonového plazmatu

9. Produkce dileptonů

10. Potlačení produkce kvarkonií, produkce těžkých kvarků

11. Produkce termálních fotonů, femtoskopie reakční oblast

12. Energetické ztráty partonů v kvark-gluonovém plazmatu, zhášení jetů

13. Přehled experimentů s těžkými ionty

Osnova cvičení:

Cvičení se zaměřují na aktivní studium a prezentaci článků vztahujících se k probírané tematice.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní vlastnosti husté a horké jaderné hmoty, modely kvark-gluonové plazmy

Schopnosti:

Orientace v problematice srážek těžkých iontů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Cheng-Yin Wong: Introduction to High - Energy Heavy - Ion collisions, World Scientific, Singapore, 1994

[2] E. Byckling, K. Kajantie: Particle Kinematics, John Wiley and Sons, London 1973

Doporučená literatura:

[3] E. Shuryak: The QCD vacuum, hadrons and superdense matter, World Scientific 1988

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24349105.html