Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Úvod do kvantové teorie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02UKT Z 2 2+0
Přednášející:
Martin Štefaňák (gar.)
Cvičící:
Martin Štefaňák (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy kvantové teorie a její interpretací na jednoduchých příkladech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Historický úvod, experimenty vedoucí ke kvantové teorii

2. Skládání amplitud a interferenční jevy

3. Formalismus a interpretace kvantové teorie

4. Jednoduché kvantové systémy, spin 1/2

5. Další dvouhladinové kvantové systémy

6. Měření v kvantové mechanice

7. Úvod do kvantového zpracování informace

8. Lineární harmonický oscilátor

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti se seznámí s formalismem a intepretací kvantové teorie.

Schopnosti:

Důraz je kladen na aplikace nových abstraktních pojmů na popis a řešení jednoduchých úloh v konečně-rozměrné kvantové mechanice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky, revidované vydání, 3. díl, Fragment, Praha 2013

[2] Dušek M.: Koncepční otázky kvantové teorie, UP, Olomouc 2002

Doporučená literatura:

[3] Feynman R. P.: Neobyčejná teorie světla a látky, Aurora, Praha 2001

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5331706.html