Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Tvorba internetových aplikací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18INTA KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Dana Majerová
Cvičící:
Dana Majerová
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Principy WWW (HTTP, URL, klient-server, HTML, CSS), zásady tvorby www stránek, přehled serverových technologií pro tvorbu internetových aplikací. Hypertextový preprocesor PHP: syntaxe, proměnné, příkazy, uživatelské funkce, pole, regulární výrazy, práce se soubory, práce s relačními databázemi, práce s objekty, práce s obrázky, e-mail, bezpečnost. Ukázky internetových aplikací.

Požadavky:

Žádné. Zkušenosti s tvorbou statických WWW stránek a znalost jazyka SQL pro relační databázové systémy jsou výhodou.

Osnova přednášek:

1. Principy WWW, jazyk HTML, úvod do CSS a JavaScriptu

2. Skriptovací technologie na straně klienta a na straně serveru, vývoj PHP, vkládání PHP do HTML

3. Základy syntaxe jazyka PHP (proměnné, operátory, datové typy, řídicí příkazy,...)

4. Práce s poli, uživatelské funkce, příkazy pro načítání skriptů

5. Zpracování dat z formulářů, práce s řetězci

6. Regulární výrazy

7. Síťový model TCP/IP, protokol HTTP, URL, bezpečnost skriptů

8. Práce se soubory a s adresáři na serveru, upload souborů na server

9. Úvod do SQL

10. Práce s objekty, správa session, práce s databází

11. Ukázka dvou databázových aplikací

12. Generování obrázků

13. Odesílání e-mailů

14. Generování PDF a XML

Osnova cvičení:

1. Principy WWW, jazyk HTML, úvod do CSS a JavaScriptu

2. Skriptovací technologie na straně klienta a na straně serveru, vývoj PHP, vkládání PHP do HTML

3. Základy syntaxe jazyka PHP (proměnné, operátory, datové typy, řídicí příkazy,...)

4. Práce s poli, uživatelské funkce, příkazy pro načítání skriptů

5. Zpracování dat z formulářů, práce s řetězci

6. Regulární výrazy

7. Síťový model TCP/IP, protokol HTTP, URL, bezpečnost skriptů

8. Práce se soubory a s adresáři na serveru, upload souborů na server

9. Úvod do SQL

10. Práce s objekty, správa session, práce s databází

11. Ukázka dvou databázových aplikací

12. Generování obrázků

13. Odesílání e-mailů

14. Generování PDF a XML

Cíle studia:

Znalosti:

Prostředí WWW, jazyka HTML, PHP, kaskádových stylů a JavaScriptu.

Schopnosti:

Programovat databázové aplikace v prostředí internetu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Welling, L., Thomson, L. PHP a MySQL - rozvoj webových aplikací. 3.vydání. SoftPress, 2005. ISBN 80-86497-83-6.

[2] Materiály pro studenty dostupné na http://moodle.jadernaci.eu

Doporučená literatura:

[3] Mikle, P. Dynamické HTML. Brno: UNIS Publishing, 1997.

[4] Grusová, L. CSS pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2003.

[5] Kosek, J. PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací. Praha: Grada Publishing, 1999.

[6] http://cz.php.net/

[7] http://www.w3.org/

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24185905.html