Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Relativistická fyzika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02REL1 Z,ZK 6 4+2 česky
Přednášející:
Oldřich Semerák (gar.)
Cvičící:
Oldřich Semerák (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Tenzorová analýza. Křivost prostoročasu a Einsteinův gravitační zákon. Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic. Černé díry a gravitační kolaps.

Požadavky:

Předpokládá se znalost základů obecné teorie relativity na úrovni přednášky 02OR.

Osnova přednášek:

1.-2. Tenzorová analýza - připomenutí a doplňky

3.-4. Křivost

5.-6. Einsteinův gravitační zákon

7.-8. Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic

9. Analytické prodloužení Schwarzschildovy metriky

10.-11. Obecnější řešení Einsteinových rovnic popisující stacionární černé díry

12. Gravitační kolaps

Osnova cvičení:

Procvičení úloh na témata:

1.-2. Tenzorová analýza - připomenutí a doplňky

3.-4. Křivost

5.-6. Einsteinův gravitační zákon

7.-8. Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic

9. Analytické prodloužení Schwarzschildovy metriky

10.-11. Obecnější řešení Einsteinových rovnic popisující stacionární černé díry

12. Gravitační kolaps

Cíle studia:

Znalosti:

Získat pokročilé znalosti obecné teorie relativity včetně základních řešení Einsteinových rovnic.

Schopnosti:

Řešení pokročilých úloh v obecné teorii relativity.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Bičák J., Ruděnko V. N.: Teorie relativity a gravitační vlny (skriptum UK, Praha 1986)

[2] Kuchař K.: Základy obecné teorie relativity (Academia, Praha 1968)

Doporučená literatura:

[3] Misner C. W., Thorne K. S., Wheeler J. A.: Gravitation (Freeman, San Francisco 1973)

[4] Weinberg S.: Gravitation and Cosmology (J. Wiley, New York 1972)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12082505.html