Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminář 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11SMX2 Z 3 2 česky
Přednášející:
Petr Kolenko (gar.), Štefan Zajac (gar.)
Cvičící:
Petr Kolenko (gar.), Štefan Zajac (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Diskuse nad průběžnými výsledky výzkumných úkolů, diplomových a doktorandských projektů presentovaných jednotlivými řešiteli a nad zajímavými aktuálními tématy z oblasti fyziky kondenzovaných látek i oborů souvisejících presentovaných předními odborníky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Obsahem předmětu jsou přednášky vědeckých pracovníků, učitelů a doktorandů ČVUT zaměřené na tématiku diplomových prací posluchačů katedry inženýrství pevných látek.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: Přehled o aktualních trendech a výsledcích v jednotlivých oblastech výzkumu.

Schopnosti: Schopnost prezentace vlastních výsledků

Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4863706.html