Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02VPSF Z,ZK 7 2+2 česky
Přednášející:
Igor Jex (gar.)
Cvičící:
Igor Jex (gar.), Jaroslav Novotný
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět navazuje na přednášku Termodynamika a statistická fyzika. Prohlubuje poznatky z některých důležitých partií statistické fyziky jako například pojem matice hustoty a práce s ní, vlastnosti neideálních plynů, mikroskopický popis fázových přechodů, základní vlastnosti degenerovaného Fermiho plynu.

Požadavky:

znalosti z teoretické fyziky, termodynamiky a statistické fyziky 02TER, 02TEF1, 02TEF2, 02TSFA

Osnova přednášek:

1. Základní poznatky fenomenologické termodynamiky

2. Základy statistické fyziky

3. Statistický operátor

4. Neideální plyny I

5. Neideální plyny II

6. Fermiho plyn I

7. Fermiho plyn II

8. Fluktuace fyzikálních veličin

9. Mikroskopické modely a fázové přechody

10. Isingův model

11. Základy kinetické teorie

12. Transportní jevy

Osnova cvičení:

Procvičit řešení problémů na témata

1. Základní poznatky fenomenologické termodynamiky

2. Základy statistické fyziky

3. Statistický operátor

4. Neideální plyny I

5. Neideální plyny II

6. Fermiho plyn I

7. Fermiho plyn II

8. Fluktuace fyzikálních veličin

9. Mikroskopické modely a fázové přechody

10. Isingův model

11. Základy kinetické teorie

12. Transportní jevy

Cíle studia:

Znalosti:

Rozšířit poznatky získané v předmětu TSFA.

Schopnosti:

Řešit náročnější úlohy statistické fyziky a termodynamiky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] R. Balian, From microphysics to macrophysics, Springer, New York, 1991

Doporučená literatura:

[2] J. Kvasnica, Termodynamika, SNTL Praha, 1965

[3] J. Kvasnica, Statistická fyzika, Academia Praha, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11289805.html