Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vlnové jevy v pevných látkách

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14VLN Z 3 2+0
Přednášející:
Jan Červ (gar.)
Cvičící:
Jan Červ (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Obsahem předmětu jsou vlnové jevy v pevných látkách. Jsou zde vysvětlovány základní pojmy vlnové elastodynamiky. Předpokládá se platnost lineární teorie obecně anisotropního kontinua.

Požadavky:

Základní znalosti diferenciálního a integrálního počtu, diferenciálních rovnic, teorie pružnosti a mechaniky kontinua.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy, historie, vlny ve struně

2. Lineární elastodynamika, Helmholtzova dekompozice, základní typy vln v neohraničeném 3D prostředí

3. Rovinné vlny v 3D prostředí

4. Povrchové vlny

5. Nestacionární napjatost v tenkém disku buzeného radiálním rázovým zatížením

6. Disperse elastických vln a vlny Rayleighova typu v tenkém disku

7. Podélné vlny v tenkých tyčích

8. Ohybové vlny v tenkých tyčích

9. Přibližná teorie šíření vln v tyčích (Loveova rovnice)

10. Základní typy vln v 3D tyčích a deskách

11.Podélný ráz 3D polonekonečných tyčí

12. Rayleighovy vlny v tenkém ortotropním prostředí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní typy objemových a povrchových vln v 3D a 2D prostředí, geometrická a směrová disperse vln, vymezení pojmů „tenká“ tyč či deska vzhledem k vlnovým délkám signálu, disperse signálu na konečnoprvkové síti.

Schopnosti:

Schopnost posoudit, zda daný problém je nutné modelovat na základě vlnové elastodynamiky či zda stačí kvazistatický přístup k řešení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. R.Brepta, Rázy a vlny napětí v pevných elastických tělesech, Vydavatelství ČVUT, Praha 1977.

[2] J. Červ, Nepublikované materiály autora.

Doporučená literatura:

[3]. K.F.Graff, Wave motion in elastic solids. Clarendon Press, Oxford 1975.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24688405.html