Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Měření a využití velkých dávek ionizujícího záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16MVD ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Student získá komplexní přehled o důležité oblasti aplikací ionizujícího záření a možných postupech, uplatňujících se v praxi.

Předmět je věnován oblasti aplikací velkých dávek ionizujícího záření pro radiační technologie včetně měřicích metod a dozimetrie pro tyto účely.

Základní témata:

Pozornost z hlediska měření je obrácena zejména na ionizační metody, kalorimetrii, chemické dozimetrické metody, radiochromní roztoky a plastické látky, pevnolátkové dozimetry pro oblast vysokých dávek a jejich kalibraci.

Z hlediska vlastních radiačních technologií je diskutováno jak využití fyzikálních, tak i chemických a biologických účinků ionizujícího záření. Zvláštní pozornost je věnována radiační sterilizaci, ozařování potravin za účelem prodloužení jejich životnosti, radiačním úpravám vlastností organických látek, především polymerů. Jsou též popsány zdroje záření pro radiační technologie, jak na bázi radionuklidů, tak i urychlovačů nabitých částic.

Požadavky:

Znalost problematiky jaderné a radiační fyziky v rozsahu předmětu Jaderná a radiační fyzika 1, 2 v bakalářském studiu.

Osnova přednášek:

Základní témata:

Pozornost z hlediska měření je obrácena zejména na ionizační metody, kalorimetrii, chemické dozimetrické metody, radiochromní roztoky a plastické látky, pevnolátkové dozimetry pro oblast vysokých dávek a jejich kalibraci.

Z hlediska vlastních radiačních technologií je diskutováno jak využití fyzikálních, tak i chemických a biologických účinků ionizujícího záření. Zvláštní pozornost je věnována radiační sterilizaci, ozařování potravin za účelem prodloužení jejich životnosti, radiačním úpravám vlastností organických látek, především polymerů. Jsou též popsány zdroje záření pro radiační technologie, jak na bázi radionuklidů, tak i urychlovačů nabitých částic.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student získá komplexní přehled o důležité oblasti aplikací ionizujícího záření a možných postupech, uplatňujících se v praxi.

Studijní materiály:

Základní:

1. Dosimetry Systens for Use in Radiation Processing. ICRU Report 80. Journal of the ICRU, vol.8, No.2, 2008.

Doporučená:

2. V. Majer a kol.: Základy užité jaderné chemie. Praha, SNTL 1985.

3. W.L. McLaughlin et al.: Dosimetry for Radiation Processing. London, Taylor and Francis 1989.

4. Yu.M. Tsipenyuk: Nuclear Methods in Science and Technology. Bristol, Institute of Physics Publishing 1997.

5. Publikace v odborných časopisech, zejména Radiation Physics and Chemistry, Applied Radiation and Isotopes a Radiation Measurements podle doporučení přednášejícího.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3259506.html