Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Seminář k diplomové práci 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12DSELT2 Z 3 0+2 česky
Přednášející:
Helena Jelínková (gar.)
Cvičící:
Helena Jelínková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Obhajoba diplomové práce - pokyny a doporučení.

Požadavky:

Zápočet ze semináře k diplomové práci 1.

Osnova přednášek:

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení

Periodické kontroly postupu prací studentů na diplomové práci.

Prezentace výsledků řešení diplomové práce jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování diplomové práce.

Konečná forma obhajoby diplomové práce.

Osnova cvičení:

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení

Periodické kontroly postupu prací studentů na diplomové práci.

Prezentace výsledků řešení diplomové práce jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování diplomové práce.

Konečná forma obhajoby diplomové práce.

Cíle studia:

Znalosti:

Pravidla psaní a prezentace diplomové práce.

Schopnosti:

Napsat a prezentovat odborné práce a svou diplomovou práci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená literatura:

Diplomové práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2904906.html