Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Experimentální metody subjaderné fyziky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02EMSF ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Michal Broz (gar.), Vojtěch Petráček
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška dává popis metod, detektorů a zařízení používaných v experimentech v subjaderné fyzice.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky, detektorů a fyzikálního praktika

Osnova přednášek:

1. Úvod

2. Přehled urychlovacích komplexů

3. Dráhové detektory plynné

4. Dráhové detektory na pevné fázi

5. Detektory Čerenkovova záření

6. Detektory přechodového záření

7. Kalorimetrie

8. Elektromagnetické kalorimetry

9. Hadronové kalorimetry

10. Přehled základních meření v experimentu

11. Vybrané aparatury na pevných terčích

12. Přehled současných aparatur na srážečích částic

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Detektory částic a měření vlastností částic, systémy detektorů

Schopnosti:

Orientace v systémech detektorů a konstrukci detektorů pro vysokoenergetickou částicovou fyziku

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Glenn F. Knoll:Radiation detection and measurements, John Wiley and Sons, 1999

Doporučená literatura:

[2] W.R.Leo, Techniques for nuclear and particle physics experiment, Springer-Verlag 1987

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11322205.html