Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Radioterapie-klinická praxe 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16RTKP1 Z 2 1t česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Praxe v oblasti radiologické techniky v radioterapii organizovaná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích.

Požadavky:

Požadováno je absolvování 16JRF12, 16DETE, 16ZDOZ12.

Osnova přednášek:

1. Parametry ozařovačů s Co-60

2. Parametry Leksellova gama nože

3. Parametry „afterloadingových“ systémů

4. Mechanické testy lineárního urychlovače a radioterapeutického simulátoru

5. Kalibrace lineárního urychlovače pomocí měření absolutní dávky v referenčních podmínkách - fotonové

6. Elektronové svazky

7. Relativní dozimetrická měření lineárního urychlovače - fotonové, elektronové svazky

8. In-vivo dozimetrie pomocí TLD a diod

9. praktické cvičení s počítačovým plánovacím systémem

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického fyzika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky.

Schopnosti:

Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického fyzika.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy

[2] Wolfgang C. Schlegel, L.W. Brady, H.-P. Heilmann, Thomas Bortfeld, M. Molls, Anca Ligia Grosu, New Technologies in Radiation Oncology (Google eBook), Springer, 2006

[3] Ann Barrett, Jane Dobbs, Tom Roques, Practical Radiotherapy Planning Fourth Edition, CRC Press, Jun 26, 2009

[4] John Meyer, IMRT, IGRT, SBRT: Advances in the Treatment Planning and Delivery of Radiotherapy, Karger Medical and Scientific Publishers, 2011

Doporučená literatura:

[5] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists, Steel, Washington

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3183506.html