Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Historická a sociálně ekonomická hlediska fúze

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02HSEF KZ 2 1+0 česky
Přednášející:
Milan Řípa (gar.)
Cvičící:
Milan Řípa (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Zatímco odborná přednáška postupuje od jednoduššího ke složitějšímu, od známého k novému, tato přednáška postupuje od staršího k novějšímu. Spojuje fúzní zařízení a vzorce s jejími autory. Vysvětluje logiku směřování výzkumu řízené fúze, včetně nezbytných či překvapivých omylů a slepých uliček. Kurs objasňuje místo fúze ve společnosti, včetně úlohy popularizace a role fúze v budoucím energetickém mixu. Při přednáškách jsou probírány fuzní aktuality.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:

1. Základní kameny jaderné fúze (A. Einstein, A. Eddinkton, F. Aston).

2. Počátky výzkumu řízené fúze (SSSR, UK, USA).

3. Příběh O. A. Lavrentěva a R. Richtra.

4. Příběh Lawsonova kriteria.

5. Logika vývoje fúzního výzkumu (od pinče k tokamaku).

6. Priority SSSR ve výzkumu řízené fúze (Harwell, tokamak, ITER)

7. Omyly ve výzkumu řízené fúze (E. Rutherford, J. Peron, ZETA, +slepé uličky?).

8. Fúzní zlom: III. konference o fyzice plazmatu a výzkumu řízené jaderné fúze, Novosibirsk, 1968 (L. A. Arcimovič, tokamak T3, měření teploty).

9. Historie projektu ITER (INTOR, ITER1998, ITER2001, výběr místa, smlouva).

10. Historie fúzního výzkumu v ČR (ÚVE, ÚFP, CASTOR, asociace EURATOM, COMPASS D).

11. Popularizace řízené fúze v ČR (před a po Listopadu 89, v zahraničí).

12. Řízená fúze a obnovitelné zdroje.

13. Řízená fúze a společnost.

14. Inercionální elektrostatické udržení

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Přednáška vysvětluje logiku směřování výzkumu řízené fúze, včetně nezbytných či překvapivých omylů a slepých uliček. Kurs objasňuje místo fúze ve společnosti, včetně úlohy popularizace a role fúze v budoucím energetickém mixu. Při přednáškách jsou probírány fuzní aktuality

Schopnosti:

Aplikace znalostí z výzkumu řízené fúze při práci s fúzním zařízením

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] G. McCracken, P.E. Stott: Fúze - energie vesmíru. Mladá Fronta, Kolumbus 2006.

[2] C.M. Braams, P.E. Stott: Nuclear Fusion, Half a Century of Magnetic Confinement Fusion Research, IoP 2002.

[3] M. Řípa, V. Weinzettl, J. Mlynář, F. Žáček, Řízená termojaderná syntéza pro každého, 2. vydání, ČEZ a. s. a Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha, 2005.

Doporučená literatura:

[4] V.D. Shafranov: The initial Period in the history of nuclear fusion research at the Kurchatov Institute, Uspekhi Fitzicheskich Nauk, Rusian Academy of Sciences, 44 (8) 835 -843

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24891805.html