Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie spolehlivosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14TSPO Z,ZK 3 2+0
Přednášející:
Petr Kopřiva (gar.)
Cvičící:
Petr Kopřiva (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Výklad základů teorie spolehlivosti včetně základních metodických postupů.

Požadavky:

Pravděpodobnost a statistika 1, Pravděpodobnost a statistika 2.

Osnova přednášek:

1. Definice spolehlivosti a příbuzných pojmů.

2. Princip pravděpodobnostní analýzy spolehlivosti systémů.

3. Spolehlivost základních systémů (sériový, paralelní, sériově-paralelní, paralelně-sériový, systém typu k/n).

4. Aplikace věty o úplné pravděpodobnosti.

5. Minimální úspěšné cesty v orientovaných grafech.

6. Minimální řezy ve stromech poruch.

7. Algoritmus FACTOR.

8. Rozdělení času do poruchy systému.

9. Zálohování.

10. Základy matematické teorie spolehlivosti.

11. Pravděpodobnostní dimenzování.

12 .Rozdělení namáhání a únosnosti, jejich interference.

13. Základy teorie náhodných procesů, Markovovy procesy.

14. Čítací procesu, homogenní a nehomogenní Poissonův proces.

15. Aplikace náhodných procesů při odhadu spolehlivosti.

16. Obnovované systémy.

17. Pohotovost.

18. Proces obnovy.

Osnova cvičení:

1. Systémy se sériovými a paralelními vazbami.

2. Aplikace věty o úplné pravděpodobnosti.

3. Minimální cesty.

4. Minimální řezy.

5. Pravděpodobnostní dimenzování.

6. Proces obnovy a pohotovost.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní poznatky matematické teorie spolehlivosti, základní metodické postupy.

Schopnosti:

Řešit základní problémy spolehlivosti systémů, zpracovat výsledky zkoušek spolehlivosti.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] LEEMIS, L.M.: Reliability: Probabilistic Models and Statistical Methods. Lawrence M. Leemis, 2009.

Doporučená literatura:

[2] RAUSAND, M. - HOYLAND, A.: System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications. J.Wiley & Sons, Inc., 2004.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11344905.html