Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Simulace bezsrážkového plazmatu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02NMP1 Z 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Úvod do teorie bezsrážkového plazmatu, magnetohydrodynamický (MHD) popis, kinetická teorie.

Požadavky:

Elektřina a magnetismus, Komplexní proměnná

Osnova přednášek:

1-2. Pohyb nabité částice v elektromagnetickém poli

3-4. Plazma, distrbuční funkce

5-6. Vlasovova rovnice

7-8. Magnetohydrodynamický popis - jednokapalinová aproximace

9-10. Magnetohydrodynamický popis - dvoukapalinová aproximace

11-12. Kinetická teorie

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Úvod do teorie bezsrážkového plazmatu, magnetohydrodynamický (MHD) popis, kinetická teorie.

Schopnosti:

Aplikace teorie bezsrážkového plazmatu, magnetohydrodynamického popisu, kinetické teorie

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] W. Baumjohan and R. A. Treumann, „Basic Space Plasma Physics“, Imperial College Press, 1997.

[2] R. A. Treumann and W. Baumjohan, „Advanced Space Plasma Physics“, Imperial College Press, 1997.

[3] M. G. Kivelson and C. T. Russell, „Introduction to Space Physics“, Cambridge University Press, 1995.

[4] T. J. M. Boyd and J. J. Sanderson, „The Physics of Plasmas“, Cambridge University Press, 2003.

Doporučená literatura:

[5] C. K. Birdsall and A. B. Langdon, „Plasma Physics via Computer Simulation“, Institute of Physics Publishing, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24620705.html