Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Experimenty a modely elementárních částic

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02EMEC Z 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Zpracování dat a simulace srážek ve fyzice elementárních částic.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:

1. Zpracování dat ve fyzice částic,

2. Nástroje pro analýzu dat (ROOT) a jejich praktické použití,

3. Simulace srážek částic (Monte Carlo generátory),

4. Strukturní funkce,

5. Partony a jety,

6. Kosmické záření, jeho detekce a simulace,

7. Příklady analýzy dat z experimentu ATLAS

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Zpracování dat ve vysokoenergetické částicové fyzice - postupy a používané programy, simulace srážek částic

Schopnosti:

Samostatné simulaci částicové srážky a následné zpracování v programu pro analýzu dat

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Virius: Metoda Monte Carlo, ČVUT Praha 2010

Doporučená literatura:

[2] M.Virius: Programování v C++, ČVUT Praha 2009

Studijní pomůcky:

počítačová učebna LINUX s programem ROOT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23788005.html