Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Detektory a principy detekce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02DPD ZK 4 4+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V přednášce se probírají základní fyzikální procesy využívané pro detekci elementárních částic a zařízení využívající dané principy. Dále je diskutována historie vývoje detekčních principů a nastíněny detektory používané v současných experimentech fyziky elementárních částic stejně jako v průmyslu.

Požadavky:

Znalost interakce jaderného záření s hmotou na úrovni předmětu 02IJZ

Osnova přednášek:

1. Veličiny ve fyzice detekce částic, zdroje částic

2. Charakteristiky detektorů - rozlišení, statistika, charakteristický čas, mrtvá doba, náhodné koincidence, detekční účinnost

3. Plynové detektory - principy fungování, ionizační komory, proporcionální detektory

4. Plynové detektory - Geiger-Mullerovy a koronové detektory, polohově citlivé plynové detektory

5. Polovodičové detektory - principy fungování, chlazení detektorů

6. Polovodičové detektory - polohově citlivé polovodičové detektory

7. Scintilační detektory - principy fungování, organické scintilátory

8. Scintilační detektory - anorganické scintilátory, sběr světla ze scintilátoru

9. Fotonásobiče, fotodiody

10. Čerenkovovy detektory, detektory přechodového záření - principy fungování, uplatnění

11. Historické a jiné detektory - mlžné komory, bublinové komory, jiskrové a streamer komory,

jaderné emulze, X-ray filmy, thermoluminiscenční a fotoluminiscenční detektory

12. Detekce neutronů - detektory pro pomalé a rychlé neutrony

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Mechanismy detekce a konstrukce základních detektorů pro částicovou fyziku

Schopnosti:

Orientace v používaných konceptech základních detekčních systémů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] G.F.Knoll, Radiation detection and measurement, John Willey and Sons, 2010

Doporučená literatura:

[2] C.Grupen, B. Shwartz, Particle detectors, Cambridge University Press, 2011

[3] C. Leroy, Principles Of Radiation Interaction In Matter And Detection, World Scientific Publishing Company, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3173306.html