Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fraktografie a analýza poruch

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D14FAP ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

V souboru přednášek jsou shrnuty základní metodické postupy fraktografické analýzy používané jak ve výzkumu nových materiálů a technologií, tak při analýzách provozních poruch strojů a konstrukcí. V první části přednášek je dokumentována historie fraktografické analýzy ve vazbě na vývoj přístrojové techniky. Hlavní náplní druhé části přednášek je podrobný popis metodických přístupů, které jsou dokumentovány pomocí příkladů konkrétních analýz zpracovaných na fraktografickém pracovišti katedry ve vazbě na potřeby průmyxlovýxh podniků a výzkumných ústavů.

Požadavky:

Lomová mechanika 1, 2,

Fyzikální metalurgie 1, 2,

Experimentálni metody 2.

Osnova přednášek:

1. Historické aspekty fraktografické analýzy ve vazbě na vývoj přístrojové techniky.

2. Význam a přínos fraktografické analýzy.

3. Popis základních experimentálních metod a přístrojů pro hodnocení lomů.

4. Kvalitativní fraktografie - morfologické a fraktografické znaky, mechanismy porušování.

5. Kvantitativní fraktografie - rekonstrukce časového rozvoje únavových trhlin.

6. Fraktografická analýza provozních poruch - konkrétní příklady, rozbor metodiky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní metody fraktografické analýzy.

Způsob použití jak ve výzkumu nových materiálů a technologií, tak při analýzách provozních poruch strojů a konstrukcí.

Schopnosti:

Aplikace metod fraktografické analýzy při studiu procesů porušování v praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] BECKER, W.T. - SHIPLEY, R.J.: ASM Handbook, Volume 11 „Failure Analysis and Prevention“. Materials Park, Ohio 2002, 1164 p.

Doporučená literatura:

[2] JONES, D.R.H.: Failure Analysis Case Studies. Oxford, Elsevier 1998, 433 p.

[3] JONES, D.R.H.: Failure Analysis Case Studies II. Oxford, Elsevier 2001. 444 p.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4586806.html