Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Extrémní stavy hmoty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02ESH Z 2 2+0 česky
Přednášející:
Michal Šumbera (gar.)
Cvičící:
Michal Šumbera (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška je úvodem do problematiky stavů hmoty v extrémních podmínkách. Zabývá se širokým spektrem jevů počínaje elektromagnetickým plazmatem, pokračuje fázemi jaderné hmoty při vysokých teplotách a/nebo hustotách a končí vysoce spekulativními formami hmoty, které by mohly být zodpovědné za počáteční zrychlenou expanzi vesmíru v jeho nejrannějším stádiu vývoje (inflace) nebo za jeho současné zrychlení (temná energie). Přednáška může též posloužit jako krátký úvod do těch partií moderní kosmologie, jež mají vztah k jaderné a částicové fyzice.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky a subatomové fyziky

Osnova přednášek:

1. Přehled problematiky

2. Plazma

3. Fyzika kvark-hadronového fázového přechodu

4. Krátký úvod do moderní kosmologie

5. Expanzní zákon vesmíru

6. Jednoduché kosmologické modely

7. Horký velký třesk

8. Fázové přechody v ranném vesmíru

9. Počáteční nukloeosyntéza a původ lehkých prvků

10. Kompaktní hvězdy

11. Temná hmota, temná energie

12. Inflační vesmír

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Extrémních stavy hmoty v kontextu mikro- i makroskopickém

Schopnosti:

Orientace ve výše uvedených stavech hmoty a jejich popisu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] A. Liddle, An introduction to modern cosmology, Wiley, Chichester, UK, 1998

Doporučená literatura:

[2] K. Yagi, T. Hatsuda, Y. Miake: Quark-gluon plasma: From big bang to little bang, Cambridge university Press, 2005.

[3] J. Letessier, J. Rafelski, Hadrons and quark - gluon plasma, Cambridge university Press, 2002.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11325605.html