Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kvantová fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01KF Z,ZK 6 4+2 česky
Přednášející:
Václav Potoček (gar.)
Cvičící:
Michal Jex, Antonín Hoskovec
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Základní postuláty a postupy kvantové teorie prezentované matematicky korektním způsobem.

Požadavky:

Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (01MANA, 01MAA2-4, 01LALA, 01LAA2). Základní kurz funkcionální analýzy (01FAN, 01FA2, 01FA3).

Osnova přednášek:

1. Stavy, pozorovatelné.

2. Základní postuláty kvantové fyziky a mechaniky.

3. Smíšené stavy.

4. Superselekční pravidla.

5. Kompatibilita, úplné množiny kompatibilních pozorovatelných.

6. Relace neurčitosti.

7. Kanonické komutační relace.

8. Časový vývoj.

9. Feynmanův integrál.

10. Nekonzervativní systémy.

11. Složené systémy.

12. Identické částice.

Osnova cvičení:

1. Opakování spektrálních rozkladů, pohyb částice na omezeném intervalu.

2. Ano-ne experimenty.

3. Poloha a impuls, smíšené stavy.

4. Konzervativní a nekonzervativní systémy.

5. Tenzorový součin, složené systémy, statistické operátory.

Cíle studia:

Znalosti:

Absorbovat postuláty a postupy kvantové mechaniky a pokročilejší kvantové teorie formulované za pomoci matematicky korektního formalismu.

Schopnosti:

Výpočet spekter Hamiltonových operátorů a řešení dalších základních úloh kvantové mechaniky pomocí matematicky rigorózních metod.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Blank, Exner, Havlíček: Lineární operátory v kvantové fyzice, Karolinum, Praha, 1993.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24110605.html