Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Termodynamika a statistická fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02TSFA Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Igor Jex (gar.), Jaroslav Novotný
Cvičící:
Igor Jex (gar.), Antonín Hoskovec, Jaroslav Novotný, Stanislav Skoupý
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Termodynamika kvazistatických procesů, základy statistické fyziky. Po zavedení termodynamických potenciálů, Jouleův a Thomsonův jev, podmínky termodynamické rovnováhy, Braunův-Le Chatelierův princip . Statistická fyzika a pojem statistické entropie. Statistický popis mnohočásticových soustav, Fermiho plyn, krystaly (Debyeův model) a záření absolutně černého tělesa.

Požadavky:

mechanika, elektřina a magnetizmus, teoreticka fyzika v rámci studia na FJFI: 02MECH, 02ELMA, 02TEF1

Osnova přednášek:

1. Statistická entropie, nejpravděpodobnější rozdělení

2. Statistické soubory, partiční funkce

3. Termodynamické potenciály, Maxwellovy vztahy

4. Podmínky rovnováhy

5. Gibbsovo fázové pravidlo, fázové přechody

6. Termodynamické nerovnosti, Braun-Le Chatelierův princip

7. Statistický popis a termodynamika ideálního plynu

8. Přesné statistiky

9. Tepelná kapacita krystalů

10. Záření absolutně černého tělesa

11. Boltzmannova transportní rovnice

12. Boltzmannův H-teorém, transportní jevy

Osnova cvičení:

Procvičení úloh na témata:

1. Statistická entropie, nejpravděpodobnější rozdělení

2. Statistické soubory, partiční funkce

3. Termodynamické potenciály, Maxwellovy vztahy

4. Podmínky rovnováhy

5. Gibbsovo fázové pravidlo, fázové přechody

6. Termodynamické nerovnosti, Braun-Le Chatelierův princip

7. Statistický popis a termodynamika ideálního plynu

8. Přesné statistiky

9. Tepelná kapacita krystalů

10. Záření absolutně černého tělesa

11. Boltzmannova transportní rovnice

12. Boltzmannův H-teorém, transportní jevy

Cíle studia:

Znalosti:

Naučit se základní pojmy statistické fyziky a termodynamiky.

Schopnosti:

Řešit úlohy statistické fyziky a termodynamiky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Z. Maršák, Termodynamika a statistická fyzika, skripta ČVUT 1995

Doporučená literatura:

[2] J. Kvasnica, Termodynamika, SNTL Praha, 1965

[3] J. Kvasnica, Statistická fyzika, Academia Praha, 2003

[4] H. B. Callen, Thermodynamics and an introduction to thermostatics, Wiley, New York, 1985

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23102005.html