Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy fyzikálních měření 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02ZFM2 Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Petr Chaloupka (gar.), Libor Škoda (gar.), Adam Brus, Jan Mareš, Jiří Maryška, Miroslav Myška, Iveta Semorádová, Stanislav Skoupý, Hana Špačková
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikální inženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. Cílem je seznámit studenty se zásadami fyzikálních měření nejdůležitějších veličin, s metodami zpracovávání a vyhodnocování získaných dat s možností použití PC. Studenti získají základní návyky pro práci ve fyzikálním praktiku.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Měření hustot kapalných a pevných látek

2. Analogové a digitální měřící přístroje

3. Osciloskop

4. XY zapisovač

5. Frekvenční generátor

6. Měření odporu a kapacity

7. VA charakteristika odporu a polovodičové diody

8. Frevence otáček elektromotoru

9. Počítač v experimentální praxi

10. Závislost odporu termistoru na teplotě

Cíle studia:

Znalosti:

Základní principy fyzikálních měření, metody zpracovávání dat.

Schopnosti:

Základní zásady pro práci ve fyzikálním laboratoři.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.Brož: Základy fysikálních měření, SNTL Praha 1983

Doporučená literatura:

[2] Kolektiv: Fyzika I, ČVUT Praha, 1998

Studijní pomůcky:

laboratoř

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11373905.html