Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teoretická fyzika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02TEF1 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Petr Novotný
Cvičící:
Petr Novotný
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět představuje úvod do analytické mechaniky (nerelativistické). Posluchači se seznámí se základními pojmy Lagrangeova formalismu a jeho elementárnímí aplikacemi na konkrétní fyzikální problémy jako problém dvou těles, pohyb soustavy vázaných hmotných bodů a tuhého tělesa. V návaznosti na Lagrangeův formalismus jsou dále studovány obecné principy mechaniky - principy diferenciální a integrální (variační). Předmět je první částí kursu klasické teoretické fyziky (02TEF1, 02TEF2).

Požadavky:

02MECH, 02ELMA

Osnova přednášek:

1. Matematický aparát

2. Kritické zhodnocení newtonovské mechaniky

3. Lagrangeova funkce, vazby, obecné souřadnice

4. Lagrangeovy rovnice

5. Symetrie Lagrangeovy funkce a zákony zachování

6. Věta o viriálu

7. Problém dvou těles

8. Kmity soustav hmotných bodů

9. Dynamika tuhého tělesa, Eulerovy rovnice

10. Statická rovnováha, princip virtuálních posunutí

11. Diferenciální principy (d´Alembertův, Jourdainův, Gaussův, Hertzův)

12. Integrálni principy (Hamiltonův, Maupertuisův a Jacobiho)

Osnova cvičení:

Procvičení úloh na témata:

1. Matematický aparát

2. Newtonovská mechanika

3. Lagrangeova funkce, vazby, obecné souřadnice

4. Lagrangeovy rovnice

5. Symetrie Lagrangeovy funkce a zákony zachování

6. Věta o viriálu

7. Problém dvou těles

8. Kmity soustav hmotných bodů

9. Dynamika tuhého tělesa, Eulerovy rovnice

10. Statická rovnováha, princip virtuálních posunutí

11. Diferenciální principy (d´Alembertův, Jourdainův, Gaussův, Hertzův)

12. Integrálni principy (Hamiltonův, Maupertuisův a Jacobiho)

Cíle studia:

Znalosti:

Naučit se základy analytické mechaniky. Jde o součást kursu klasické teoretické fyziky na FJFI.

Schopnosti:

Aplikace metod teoretické fyziky na řešení konkrétních úloh.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] I.Štoll, J. Tolar, I. Jex, Klasická teoretická fyzika, nakl. Karolinum, Praha 2017

Doporučená literatura:

[2] V. Trkal, Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa, Nakl. ČSAV, Praha 1956

[3] L.D. Landau, E.M.Lifšic, Teoretická fyzika I, FIZMATGIZ, Moskva 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24688705.html