Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy radiační ochrany

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16ZRAO Z 2 2+0 česky
Přednášející:
Tomáš Vrba (gar.)
Cvičící:
Tomáš Vrba (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými principy radiační ochrany. Hlavní důraz je kladen na základní mechanismy a pojmy, a to se záměrem umožnit absolventům kritickou orientaci v této problematice. Předmět poskytuje odpovědi na otázky: co je to ionizující záření (IZ), odkud se bere, jestli a jak je pro člověka nebezpečné, jak rozumět ochranným jednotkám (efektivní dávka, dávkový ekvivalent, .), čím se lze chránit a mnoho dalších. Obsah přednášek je upraven tak, aby nebylo třeba předchozích znalostí.

Požadavky:

Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.

Osnova přednášek:

1. Co je to ionizující záření (IZ) a odkud pochází a jak interaguje s hmotou

2. Vliv IZ na DNA, buňku, orgán, člověka, ekosystém

3. Jak se měří ionizující záření (gray, sievert,...)

4. Ozáření lidí z externích přírodních zdrojů (kosmické záření, radionuklidy v zemské kůře)

5. Ozáření lidí z radionuklidů v lidském těle (potraviny, voda, vzduch, ...)

6. Umělé zdroje IZ (jaderné elektrárny, průmysl) a produkované odpady

7. Medicínské ozáření (rentgenová diagnostika, výpočetní tomografie, mamografie, ...)

8. Terapie pomocí ionizujícího záření

9. Jak se radioaktivní materiály šíří v životním prostředí

10. Dopady testů jaderných zbraní a závažných havárií

11. Jak se před IZ chránit a systém radiační ochrany (jak to funguje)

12. Jak udělat hrubé odhady dávky (od oka), problematika malých dávek, kde hledat věrohodné informace ... a ostatní zajímavosti (otázky)

13. Exkurze (protonové centrum, SURO, ..., dle možnosti)

14. Zápočtový test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základy účinků ionizujícího záření na živé buňky a lidský organismus. Jednotky a pojmy radiační ochrany.

Schopnosti:

Obecná orientace studenta v radiační ochraně, jednotkách a pojmech.

Studijní materiály:

Přednášky na https://behounek.fjfi.cvut.cz

Poznámka:
Další informace:
https://behounek.fjfi.cvut.cz/course/view.php?id=18
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 7. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2784806.html