Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Experimenty a modely elem. částic

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02EMEC ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Zpracování dat a simulace srážek ve fyzice elementárních částic.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:

1. Zpracování dat ve fyzice částic,

2. Nástroje pro analýzu dat (ROOT) a jejich praktické použití,

3. Simulace srážek částic (Monte Carlo generátory),

4. Strukturní funkce,

5. Partony a jety,

6. Kosmické záření, jeho detekce a simulace,

7. Příklady analýzy dat z experimentu ATLAS

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Virius: Metoda Monte Carlo, ČVUT Praha 2010

Doporučená literatura:

[2] M.Virius: Programování v C++, ČVUT Praha 2009

Studijní pomůcky:

počítačová učebna LINUX s programem ROOT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1638606.html