Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Tuhé látky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15TL ZK 2 1+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Chemická vazba v tuhých látkách; krystalová struktura a její popis; prvky symetrie; vznik různých druhů rtg-záření; fotografické a nefotografické způsoby detekce rtg-záření; Braggova difrakcní podmínka; Debyeova-Scherrerova metoda; Hullovy-Daveyovy nomogramy; mřížkové parametry; kvalitativní a kvantitativní stanovení krystalických látek; fyzikálně-chemické vlastnosti stanovované pomocí rtg-difračních metod; metoda rotujícího krystalu; principy elektronové a neutronové difrakce

Požadavky:

Základy fyziky a fyzikální chemie

Osnova přednášek:

1.Vazby v tuhých látkách

2.Krystalová mřížka a elementární buňka

3.Krystalografické systémy a Millerovy indexy

4.Původ a detekce rentgenového záření

5.Braggův zákon

6.Delyeova ? Scherrerova metoda

7.Difrakční linie a jejich indexace

8.Stanovení mřížkových parametrů

9.Kvalitativní a kvantitativní analýza

10.Stanovení některých fyzikálně-chemických vlastností

11.Metoda rotujícího krystalu

12.Elektronová a neutronová difrakce

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními principy rentgenové difrakce a s jejími aplikacemi

Studijní materiály:

Povinná literatura

V. Múčka: Tuhé látky, 2. vydání, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004

Doporučená literatura

1.G.M. Barrow: Physical chemistry, 5 th edition, New York and others, 1988

2.I. Kraus: Struktura a vlastnosti krystalů. Academia, Praha 1993

3. Atkins P., de Paula J.: Physical Chemistry, seventh edition. Oxford University press, Oxford, New York 2002.

Poznámka:

Tuhé látky

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11301105.html