Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Radioterapie - klinická praxe pro techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16RTKB Z 4 2t česky
Přednášející:
Cvičící:
Tereza Hanušová, Irena Koniarová (gar.), Aleš Jakovec, Anna Kindlová, Matěj Navrátil, Josef Novotný, Lucie Štelciková, Jan Štika, Tomáš Veselský
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Praxe v oblasti radiologické techniky v radioterapii organizovaná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích.

Požadavky:

Požaduje se absolvování 16ZDOZ12, 16DETE, 16URF12.

Osnova přednášek:

Příklady praktických cvičení:

parametry ozařovačů s 60Co,

parametry Leksellova gama nože,

parametry „afterloadingových“ systémů,

mechanické testy lineárního urychlovače a radioterapeutického simulátoru,

kalibrace lineárního urychlovače pomocí měření absolutní dávky v referenčních podmínkách - fotonové, elektronové svazky,

relativní dozimetrická měření lineárního urychlovače - fotonové, elektronové svazky,

in-vivo dozimetrie pomocí TLD a diod,

praktické cvičení s počítačovým plánovacím systémem.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického technika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky.

Schopnosti:

Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického technika případně fyzika.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy

[2] Wolfgang C. Schlegel, L.W. Brady, H.-P. Heilmann, Thomas Bortfeld, M. Molls, Anca Ligia Grosu, New Technologies in Radiation Oncology (Google eBook), Springer, 2006

[3] Ann Barrett, Jane Dobbs, Tom Roques, Practical Radiotherapy Planning Fourth Edition, CRC Press, Jun 26, 2009

[4] John Meyer, IMRT, IGRT, SBRT: Advances in the Treatment Planning and Delivery of Radiotherapy, Karger Medical and Scientific Publishers, 2011

Doporučená literatura:

[5] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists, Steel, Washington

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4564206.html