Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17SEMI Z 2 0+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět seminář se věnuje zejména diplomovým pracím studentů. Seznamuje studenty s formálními požadavky při vypracování diplomových prací, s tématy prací ostatních studentů v ročníku a nácvikem prezentací pro obhajoby diplomových prací při státní závěrečné zkoušce. V rámci předmětu mohou studenti rovněž navštěvovat fakultní kolokvia, která mají vztah k jejich studijnímu oboru.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

Předmět seminář se věnuje zejména diplomovým pracím studentů. Seznamuje studenty s formálními požadavky při vypracování diplomových prací, s tématy prací ostatních studentů v ročníku a nácvikem prezentací pro obhajoby diplomových prací při státní závěrečné zkoušce. V rámci předmětu mohou studenti rovněž navštěvovat fakultní kolokvia, která mají vztah k jejich studijnímu oboru.

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Formální záležitosti diplomových prací, úprava, literatura a odkazy na ní, způsob prezentace výsledků, softwarové prostředky pro prezentace.

Schopnosti:

Prezentovat výsledky diplomové práce pro její obhajobu při státní závěrečné zkoušce.

Studijní materiály:

Studijní pomůcky:

Učebna s audiovizuálním vybavením pro prezentace.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1697406.html