Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02FYZ1 Z,ZK 3 2+1 česky
Přednášející:
Jaroslav Bielčík (gar.)
Cvičící:
Jaroslav Bielčík (gar.), Artem Isakov, Diana Mária Krupová, Monika Robotková, Tomáš Truhlář, Ota Zaplatílek
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Historie, fyzikální principy a aplikace z oblastí mechaniky, vlnění a termodynamiky na elementární úrovni. Přednáška je doprovázena praktickým zkoumáním, a demonstracemi vybraných fyzikálních jevů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Historie fyziky

2. Kinematika

3. Newtonovy zákony

4. Práce, energie

5. Potenciální energie a zákony zachování

6. Soustavy částic

7. Srážky

8. Rotační pohyb

9. Gravitace

10. Tekutiny

11. Vlny a kmity

12. Teplota a teplo, entropie

Osnova cvičení:

1. Určení tíhového zrychlení

2. Vlnění na struně, Resonanční trubice

3. Nucené harmonické kmity

4. Dynamika rotačního pohybu

5. Sonar

6. Newtonovy pohybové zákony

7. Zákon zachování energie

8. Tepelný stroj

Cíle studia:

Znalosti:

Pochopení základů moderní fyziky a jejich aplikací.

Schopnosti:

Aplikace zákonů fyziky na konkrétní problémy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Halliday, Resnick, Walker: Fyzika. VUTIUM, Brno 2000

Doporučená literatura:

[2] I. Štoll: Mechanika. ČVUT, Praha 2003

[3] R.P.Feynman, R.B.Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 1,2,3. Fragment 2001.

[4] E.Havránková, Z. Janout, I. Štoll: Úvod do fyziky v řešených příkladech.Vydavatelství ČVUT,1995.

Studijní pomůcky:

Laboratoře katedry s měřící aparaturou.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23788105.html