Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Anorganická chemie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15ANCH1 Z,ZK 5 3+2 česky
Přednášející:
Jan Kotek (gar.)
Cvičící:
Jan Kotek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

V úvodní části kurzu jsou vysvětleny základní vlastnosti atomů a souvislost struktury elektronových obalů s chemickou reaktivitou prvků. Dále je na základě vlnové mechaniky vysvětlena podstata chemické vazby a její důsledky pro strukturu a tvar molekul. Následuje výklad chemické vazby v kapalných a tuhých látkách včetně základů krystalochemie. Závěr je věnován hlavním typům chemických reakcí.

Požadavky:

Znalosti chemie na úrovni absolventa gymnázia.

Osnova přednášek:

1.Struktura atomu a molekul.

2.Elektronová struktura atomů, chemická vazba.

3.Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických molekul.

4.Tvar molekul a symetrie molekul.

5.Krystaly.

6.Vazba v iontových sloučeninách.

7.Geometrie a krystalové mřížky, bodové a prostorové grupy.

8.Základní strukturní typy krystalů.

9.Roztoky a reakce.

10.Rozpustnost.

11.Základní typy reakcí - srážení.

12.Acido-basické reakce.

13.Redoxní a radikálové reakce.

Osnova cvičení:

1. stavba atomu (elektronová konfigurace, anomálie)

2. názvosloví (halogenidy, pseudohalogenidy, polythioničitany, polythionany, organické deriváty kyselin fosforu, komplexní sloučeniny)

3. tvary molekul (hybridizace, VSEPR, molekulové orbitaly)

4. bodové grupy a prvky symetrie (hledání prvků a operace symetrie, rovina, osa a střed symetrie, symbolika prostorových grup)

5. krystalografie (elementární buňka, centrace buňky)

6. chemické výpočty (molalita, koncentrace, hmotnostní zlomek, výpočty složení slitin)

Cíle studia:

V kurzu anorganické chemie získají posluchači znalosti základních pojmů.

Absolventi kursu získají schopnost porozumět pokročilým přednáškám ze specializovaných oblastí chemie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. Mička Z., Lukeš I.: Teoretické základy anorganické chemie. Karolinum, Praha 2007.

2. Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II - Systematická část. Karolinum, Praha 1998.

3. Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy,

příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.

Doporučená literatura:

4. Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford

University Press, 1994.

5. Greenwood N.N., Earnshaw A.: Chemie prvků, Informatorium, Praha,1993

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4009206.html