Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Lomová mechanika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14LME2 Z,ZK 3 2+0
Přednášející:
Jiří Kunz (gar.)
Cvičící:
Jiří Kunz (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Parametry nelineární elasto-plastické lomové mechaniky. Lomová houževnatost konstrukčních materiálů v případě plastických deformací velkého rozsahu. Únava materiálů - základní poznatky, vliv různorodých faktorů na šíření únavových trhlin, aplikace lomové mechaniky. Příklady konkrétních problémů a jejich řešení v praxi.

Požadavky:

Lomová mechanika 1,

Elastomechanika,

Plasticita,

Únava materiálů.

Osnova přednášek:

1.Omezení lineární lomové mechaniky, parametery nelineární (elasto-plastické) lomové mechaniky v případě napětí na úrovni meze kluzu

2.Otevření (čela) trhliny COD (CTOD)

3.J integrál

4.Lomová houževnatost konstrukčních materiálů v případě velkých plastických deformací

5.Transformační vztahy mezi parametry lineární a nelineární lomové mechaniky, možnosti a omezení nelineární lomové mechaniky

6.Základní poznatky o únavě konstrukčních materiálů

7.Vliv provozních (resp. zkušebních) podmínek na šíření únavové trhliny

8.Závislost rychlosti šíření únavové trhlina na rozkmitu faktoru intenzity napětí

9.Prahová hodnota rozkmitu faktoru intenzity napětí pro šíření únavové trhliny

10.Problematika tzv. krátkých únavových trhlin

11.Ilustrační příklady a ukázky řešení konkrétních problémů v praxi

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získat základní teoretické poznatky z nelineární lomové mechaniky a únavy materiálů.

Schopnosti:

Být schopen řešit jednoduché praktické problémy týkající se těles s trhlinami v případě elastoplastického stavu napjatosti a těles vystavených časově proměnnému zatěžování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kunz, J.: Aplikovaná lomová mechanika. Praha, Vydavatelství ČVUT 2005.

Doporučená literatura:

[2] Saxena, A.: Nonlinear Fracture mechanics for engineers. Boca Raton, CRC Press 1989.

[3] Schijve, J.: Fatigue of structures and materials. Springer 2009.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11293705.html