Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Seminář k bakalářské práci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16SEMB Z 2 0P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Pilařová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Studenti nejprve vyslechnou prezentace starších kolegů, kteří shrnují výsledky svých diplomových prací a výzkumných úkolů. V posledních části semestru studenti předmětu 16SEM ústně prezentují výsledky svých bakalářských prací.

Požadavky:

16BPRT1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvodní přednáška o zásadách správného prezentování. Přednáška je rozšířena o základní informace týkající se práce s literaturou- zejména zásady citování.

2. - 4. Zvané přednášky absolventů z praxe. (Rozsah hodin se může měnit v závislosti na počtu studentů, kteří daný rok prezentují výsledky své výzkumné činnosti).

5. - 12. Samostatná seminární vystoupení studentů předmětu 16SEMB.

Cíle studia:

Znalosti:

Získání a prověření prezentačních dovedností.

Schopnosti:

Zlepšení prezentačních dovedností. Kriticky zhodnotit prezentace druhých a podat prezentujícím svůj názor na kvalitu jejich výstupu a případné podněty k jeho zlepšení.

Studijní materiály:

[1] ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: ÚNMZ, březen 2011

[2] Další literatura v závislosti na zadání bakalářské práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5952506.html