Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Laserové systémy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D12LAS2 ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Impulzní pevnolátkové nanosekundové lasery. Pikosekundové lasery. Vysokovýkonové impulsní systémy. Laserová fúze. Přeladitelné lasery. Optické parametrické generátory a ramanovské lasery. Polovodičové lasery pro buzení pevnolátkových laserů a diodově buzené pevnolátkové lasery.

Zesílená spontánní emise, třídění laserů, lasery bez zrcadel. Rentgenové lasery.

Ultrafialové lasery, vysokovýkonové kontinuální systémy. Infračervené vysokovýkonové lasery, submilimetrové lasery. Lasery s vysokým stupněm koherence.Lasery s volnými elektrony.

Požadavky:

12LT1,12LT2,12ZPLT

Osnova přednášek:

1.Impulzní pevnolátkové nanosekundové lasery

2.Pikosekundové lasery I

3.Pikosekundové lasery II a femtosekudové lasery

4.Femtosekundové zesilovače - systém PULSAR FJFI

5.Přeladitelné lasery, Optické parametrické generátory a ramanovské lasery

6.Polovodičové lasery pro buzení pevnolátkových laserů a diodově buzené pevnolátkové lasery

7.Vláknové lasery a diskové lasery mikročipové lasery, (nové architektury PVL).

8.Vysokovýkonové impulsní systémy pro laserovou fúzi.

9.Zesílená spont. emise, lasery bez zrcadel- FEL, Rtg lasery : XFEL a laser plasma

10.UV lasery (Excimer, N2)

11. Infračervené lasery , CO2, (Coil, Miracle), Chemicke lasery

12.Exkurze na laserový systém PALS, AVČR

13.Exkurze do laboratoří pevnolátkových laserů na KFE FJF

Osnova cvičení:

Studenti připraví a prezentují dva referáty na semináři.

Aktivně se účastní diskuse k referátům kolegů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Kubeček-materiály k přednášce l2LAS, http:people.fjfi.cvut.cz/kubecvac

Doporučená literatura:

[2] B.E.A. Saleh a M.C. Teich, „Základy fotoniky“. Matfyzpress, Praha 1994

[3] M.Vrbová a kolektiv, Oborová encyklopedie „Lasery a moderní optika“, Prometheus, Praha 1994

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2860806.html