Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Medicínské využití jaderné magnetické rezonance

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16NMR ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Obsahové zaměření:

Principy magnetické rezonance (MR) a základy zobrazení MR (MRI), hardwarové vybavení tomografu MR, přehled měřících sekvencí a metod MRI, vztahy mezi parametry měření, efektivitou a kvalitou, speciální typy MRI, základy funkčního MRI (fMRI), základy MR spektroskopie.

Základní témata:

1)Principy NMR

2)Principy MR zobrazování

3)Sekvence pro MR zobrazování

4)Speciální typy MR zobrazování

5)Principy a aplikace funkčního MR zobrazování

6)Základy MR spektroskopie

7)Tomograf MR

8)Bezpečnostní aspekty práce na MR

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní témata:

1)Principy NMR

2)Principy MR zobrazování

3)Sekvence pro MR zobrazování

4)Speciální typy MR zobrazování

5)Principy a aplikace funkčního MR zobrazování

6)Základy MR spektroskopie

7)Tomograf MR

8)Bezpečnostní aspekty práce na MR

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní:

1.P.Reimer, P.M.Parizel, F.-A.Stichnoth: Clinical MR imaging

2.S. A. Huettel, A. W. Song, G. McCarthy: Functional Magnetic Resonance Imaging, Third Edition 2014, ISBN-13: 978-0878936274

Doporučená:

1.M. Mechl, J. Tintěra, J. Žižka et al.: Protokoly MR zobrazování, Galén 2014.

2.X. Li:Functional Magnetic Resonance Imaging Processing 2014 ISBN 978-94-007-7302-8

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4579506.html